Efter rivningen av den stora fabriksbyggnaden

Loading…

Efter rivningen av den stora industribyggnaden under 2018 och 2019 står nu marken orörd, i den västra delen håller sanering av klorerade lösningsmedel på för fullt. Läs mer om detta projekt på Varbergs Kommuns hemsida: https://www.varberg.se/byggabomiljo/klimatforandringarochmiljo/fororenadmark/saneringavrenen13.4.58372ea51540eff65155f30f.html