Kvarteret Renen i Varberg

Kvarteret Renen i Varberg

Efter rivningen av den stora fabriksbyggnaden Efter rivningen av den stora industribyggnaden under 2018 och 2019 står nu marken orörd, i den västra delen håller sanering av klorerade lösningsmedel på för fullt. Läs mer om detta projekt på Varbergs Kommuns hemsida:...
Kvarteret Renen i Varberg

Kvarteret Renen i Varberg

”I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger en av Hallands mest förorenade tomter. Den gamla industrifastigheten måste saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas. Saneringen av Renen 13 är ett av Hallands mest prioriterade...