”I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger en av Hallands mest förorenade tomter. Den gamla industrifastigheten måste saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas. Saneringen av Renen 13 är ett av Hallands mest prioriterade saneringsprojekt.

Fastigheten Renen 13 är belägen i norra delen av centrala Varberg. På området har det funnits industriverksamhet sedan slutet av 1800-talet, först textilindustri och därefter olika typer av ytbehandlingsindustrier.

Fastigheten inventerades 2002 av Länsstyrelsen. Därefter har området undersökts och mindre åtgärder har redan genomförts, så som tömning av slambassängen och rivning av byggnader. Resultaten från undersökningarna visar att det inom kvarteret Renen 13 finns minst två så kallade källområden med klorerade lösningsmedel. Föroreningen är konstaterad i både mark, i grundvattnet och i berggrunden. Det sker kontinuerligt en spridning av föroreningarna från fastigheten.”

A360 har varit inne på området efter första rivningen. Se 360° bilder här nedan.

Se bilder efter rivningen av den stora fabrikslokalen här: https://www.behance.net/gallery/84614939/Kvarteret-Renen-i-Varberg