Kvarteret Renen i Varberg

Kvarteret Renen i Varberg

Efter rivningen av den stora fabriksbyggnaden Efter rivningen av den stora industribyggnaden under 2018 och 2019 står nu marken orörd, i den västra delen håller sanering av klorerade lösningsmedel på för fullt. Läs mer om detta projekt på Varbergs Kommuns hemsida:...